Додаток 3
до Порядку відбору громадських
організацій для надання
фінансової підтримки з бюджету
міста Києва

Опис проекту

для реалізації у 2019 році

Комплекс системних заходів з ресоціалізації учасників бойових дій та їхніх сімей «Назад в майбутнє»

Назва громадської організації, яка подає проект:

Громадська спілка «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ»

1. Загальна інформація про громадську організацію:

  • дата створення: 06.07.2015 р.
  • предмет діяльності: КВЕД-2010 94.99 Діяльність інших громадських організацій
  • структура та чисельність: засновниками ГС «БРАТЕРСТВО УБД» є «Спілка ветеранів локальних конфліктів Дарницького району м. Києва»; «Благодійний фонд «Волонтерський десант»»; «Рада ветеранів воєнних конфліктів (учасників бойових дій) Дарницького району м. Києва»; «Київська міська спілка ветеранів АТО». Громадська спілка «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ» об’єднує в своїх рядах мешканців Дарницького району м. Києва – інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції (ООС), членів сімей загиблих, колишніх військовополонених та заручників, військовослужбовців, а також учасників – громадські організації Дарницького району міста Києва, що мають у своїй діяльності соціальну спрямованість, ветеранські організації, організації ветеранів антитерористичної операції (ООС). Станом на листопад 2018 року спілка налічує більше 5000 членів (фізичних осіб), сімдесят вісім з яких інваліди війни, сорок три – члени сімей загиблих та більше двохсот осіб – членів спілки, що на даний час виконують бойові завдання в зоні ООС. Спілка налічує також вісім учасників (юридичних осіб), серед яких «Спілка ветеранів АТО Дарницького району міста Києва», інші ветеранські організації. У січні 2017 року створено молодіжне крило ГС «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ»;
  • джерела фінансування: місцевий бюджет, власні внески, благодійні внески;
  • наявність ресурсів для виконання проекту: власні людські ресурси, частково – технічні ресурси;
  • досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів: в попередні періоди реалізовано понад сімдесят заходів з метою підтримки бойового духу захисників України – учасників антитерористичної операції (ООС), реабілітації та повернення їх до соціуму після війни. Проведено понад сорок заходів національно-патріотичного спрямування з метою виховання у молоді високих морально-етичних якостей, національного патріотизму, вмотивованої готовності до захисту Батьківщини, підтримки та пропаганди здорового образу життя, залучення ветеранів та молоді до занять фізичною культурою та спортом, звеличення патріотизму до рівня національної ідеї заради об’єднання українського народу в його прагненні до свободи, перемоги, відродження та розбудови України. Проведено шість заходів для дітей – екскурсій для дітей учасників бойових дій – ветеранів антитерористичної операції (ООС), чотири військово-патріотичні таборування юнацтва та молоді, чотири конференції з метою поширення ідей національно-патріотичного виховання, розбудови ветеранського руху, благодійництва. Проведено заходи з метою підтримки соціально-незахищених верств населення та дітей загиблих учасників антитерористичної операції;

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту.

2.1. Мета проекту: Підтримка інвалідів війни, учасників бойових дій, реабілітація та повернення їх до соціуму після війни. Підтримка сімей учасників бойових дій та сімей загиблих. Пропагування здорового образу життя, залучення до занять фізичною культурою та спортом.

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю): Інваліди війни, учасники бойових дій, учасники антитерористичної операції, сім’ї учасників бойових дій, члени сімей загиблих, військовослужбовці, колишні військовополонені та заручники. В проекті взято до уваги принцип гендерної рівності, передбачається охоплення учасників, як жіночої статі, так і чоловічої.

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект: Як не прикро визнавати, але на сході України і досі точаться бої за Незалежність та цілісність нашої держави. Воїнам, які тривалий час виконували бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції необхідна адаптація та ресоціалізація (не рідко люди такої категорії змущені заново пристосовуватися до мирного життя). Лише невеликому відсотку військовослужбовців, що брали участь у бойових діях вдається уникнути пост- воєнного синдрому, для інших життя після війни складається не найкращим чином, інколи драматично… Про це красномовно свідчить статистика. Відома приказка, що час лікує, у випадку з війною зазвичай не спрацьовує. Комплексна соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та здійснення заходів щодо повернення їх до активного громадського життя, на даний час є вкрай актуальною. Адже успішна соціальна адаптація та реабілітація учасників антитерористичної операції, які мужньо захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, є запорукою їх поступового повернення до повноцінного життя, щасливого майбуття для них, їх сімей та родин і зрештою для нашої країни, бо квітуча Україна це і є тисячі щасливих українських сімей.

2.4. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові ресурси тощо): До виконання поставлених завдань будуть залучені людські ресурси – члени громадської організації, фахівці відповідних напрямків, спортсмени, видатні люди, популярні митці, органи державної влади та громадянські інституції, частково фінансові та технічні ресурси;

2.5. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та якісні результативні показники): Втілення проекту сприятиме соціальній адаптації та психологічній реабілітації учасників бойових дій, інвалідів та ветеранів війни, соціальному захисту членів їх родин, реалізації соціально-психологічного потенціалу військовослужбовців з метою їх інтеграції в суспільство. В етапах реалізації проекту планується залучити більше десяти тисяч осіб, через публікації в мережі інтернет, ЗМІ, телебачення та радіо, круглі столи, прес-конференції – більше п’ятдесяти тисяч осіб охопленої цільової аудиторії.

2.6. Можливість поширення досвіду реалізації проекту. Поширення програми проекту для інших організацій через публікації в мережі інтернет, ЗМІ, телебачення та радіо, круглі столи, прес-конференції.

image_printВерсія для друку