Додаток 3
до Порядку відбору громадських
організацій для надання
фінансової підтримки з бюджету
міста Києва

Опис проекту

для реалізації у 2019 році

«Школа патріота»

Назва громадської організації, яка подає проект:

Громадська спілка «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ»

1. Загальна інформація про громадську організацію:

  • дата створення: 06.07.2015 р.
  • предмет діяльності: КВЕД-2010 94.99 Діяльність інших громадських організацій
  • структура та чисельність: засновниками ГС «БРАТЕРСТВО УБД» є «Спілка ветеранів локальних конфліктів Дарницького району м. Києва»; «Благодійний фонд «Волонтерський десант»»; «Рада ветеранів воєнних конфліктів (учасників бойових дій) Дарницького району м. Києва»; «Київська міська спілка ветеранів АТО». Громадська спілка «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ» об’єднує в своїх рядах мешканців Дарницького району м. Києва – інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції (ООС), членів сімей загиблих, колишніх військовополонених та заручників, військовослужбовців, а також учасників – громадські організації Дарницького району міста Києва, що мають у своїй діяльності соціальну спрямованість, ветеранські організації, організації ветеранів антитерористичної операції (ООС). Станом на листопад 2018 року спілка налічує більше 5000 членів (фізичних осіб), сімдесят вісім з яких інваліди війни, сорок три – члени сімей загиблих та більше двохсот осіб – членів спілки, що на даний час виконують бойові завдання в зоні ООС. Спілка налічує також вісім учасників (юридичних осіб), серед яких «Спілка ветеранів АТО Дарницького району міста Києва», інші ветеранські організації. У січні 2017 року створено молодіжне крило ГС «БРАТЕРСТВО УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ УКРАЇНИ»;
  • джерела фінансування: місцевий бюджет, власні внески, благодійні внески;
  • наявність ресурсів для виконання проекту: власні людські ресурси, частково – технічні ресурси;
  • досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів: в попередні періоди реалізовано понад сімдесят заходів з метою підтримки бойового духу захисників України – учасників антитерористичної операції (ООС), реабілітації та повернення їх до соціуму після війни. Проведено понад сорок заходів національно-патріотичного спрямування з метою виховання у молоді високих морально-етичних якостей, національного патріотизму, вмотивованої готовності до захисту Батьківщини, підтримки та пропаганди здорового образу життя, залучення ветеранів та молоді до занять фізичною культурою та спортом, звеличення патріотизму до рівня національної ідеї заради об’єднання українського народу в його прагненні до свободи, перемоги, відродження та розбудови України. Проведено шість заходів для дітей – екскурсій для дітей учасників бойових дій – ветеранів антитерористичної операції (ООС), чотири військово-патріотичні таборування юнацтва та молоді, чотири конференції з метою поширення ідей національно-патріотичного виховання, розбудови ветеранського руху, благодійництва. Проведено заходи з метою підтримки соціально-незахищених верств населення та дітей загиблих учасників антитерористичної операції;

2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту.

2.1. Мета проекту:
Формування у молоді та юнацтва почуття патріотизму, виховання морально-етичних цінностей, шанобливого ставлення до захисників Вітчизни, виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та громадські справи;

2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю):
Діти учасників бойових дій, загиблих учасників АТО (ООС), молодь і юнацтво, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Враховується гендерна рівність. Співвідношення юнаків та дівчат залучених до проекту складає приблизно однаковий відсоток;

2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.
Особливої значущості проблема національно-патріотичного виховання учнівської молоді набула в сучасних умовах нестабільного суспільного життя, окупації українських територій сусідньою державою, збройних акцій терористів у східних регіонах нашої держави.
Актуальність проблеми національно-патріотичного виховання також зумовлена: зниженням інтересу юнаків та дівчат до національно-патріотичних заходів у зв’язку з дією сильніших факторів (телебачення, інтернет-проекти, комп’ютерні ігри, тощо), відсутністю організованої оборонно-масової та спортивної роботи за місцем проживання школярів і недоліками впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах сучасних форм національно-патріотичного виховання молоді, дією негативних тенденцій щодо зниження значущості й актуальності національно-патріотичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.
Особливої гостроти набуває проблема соціалізації та соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, адже діти, позбавлені батьківської опіки, стають найбільш незахищеними як в соціальному, так і в психологічному плані;

2.4. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові ресурси тощо):
До виконання поставлених завдань будуть залучені людські ресурси – члени громадської організації, фахівці відповідних напрямків, спортсмени, видатні люди, популярні митці, органи державної влади та громадянські інституції. Також частково залучатимуться власні фінансові та технічні ресурси;

2.5. Очікувані результати реалізації проекту (вкажіть конкретні кількісні та якісні результативні показники):
Формування у молоді та юнацтва почуття патріотизму, виховання морально-етичних цінностей, шанобливого ставлення до захисників Вітчизни, виховання поваги до Конституції та інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та громадські справи. Соціальна адаптація дітей сиріт, покращення умов виховання, фізичного та психологічного розвитку дітей.

2.6. Можливість поширення досвіду реалізації проекту:
Поширення програми проекту, його підсумків для суспільства, інших громадських інституцій через публікації в мережі інтернет, ЗМІ, телебачення та радіо, через круглі столи та прес-конференції.

image_printВерсія для друку